Заявление за членство юридическо лице

Ако сте юридическо лице, желаещо да се присъедини към Българската асоциация на протезистите, ортезистите и ортопедистите можете да попълните следното е-заявление.

Или да изпратите свое заявление на адрес:

ул. Черни Връх №2
гр. Горна Оряховица 5100
България

Или на Email адрес:

abpoo2017go@gmail.com
abpoo@abv.bg