ISPO

International Society for Prosthetics and Orthotics

 

ISPO е глобална мултидисциплинарна неправителствена организация. Тя има за цел да подобри качеството на живот на хората, които използват протезни, ортезни, двигателни и помощни средства. Като такава ISPO осигурява ефективна платформа за обмен и общуване по всички аспекти на науката, практиката и образованието, свързани с осигуряването на протези и ортотични грижи, рехабилитационния инженеринг и свързаните с тях области.

Българска асоциация на протезистите, ортезистите и ортопедистите

Съдържание на 41 брой,      издание 2 от Април 2017

Българска асоциация на протезистите, ортезистите и ортопедистите

Съдържание на 39 брой, издание 6 от Дек. 2015

Българска асоциация на протезистите, ортезистите и ортопедистите

Съдържание на 39 брой, издание 5 от Окт. 2015