Председател

БАПОО

Председател е проф. дтн. Евгени Петков Дюкенджиев с научна специалност 01.02.08 „Биомеханика“. Член на Академията на технологичните науки РСФСР, член на American Association for Science and Technology USA. Носител на „Кристален глобус“ ISPO, „Златен медал“ на WIPO, президент на Латвийската асоциация на биониците, протезистите и ортезистите. Притежава сертификат по протезиране „Otto Bock“ GmbH, Германия и сертификат за технически ортопед ABPOTO, Латвия. Управител на SIA „Atipiskas protezesanas laboratorija“ Riga Latvia. Управител на „Лаборатория за атипично протезиране“ ЕООД България.