За контакт


[recaptcha]

Наши данни:

Българска асоциация на протезисти, ортезисти и ортопедисти
Бустат: 177 206 793
Адрес: гр. Горна Оряховица 5100, ул. Черни Връх №2, / ПК 5100
Email: abpoo@abv.bg
Тел.:0988981526
Председател: Евгени Петков Дюкенджиев
Банка: ДСК – АД
IBAN: BG86STSA93001528038960