Председател

Председател е проф. дтн. Евгени Петков Дюкенджиев с научна специалност 01.02.08 „Биомеханика“. Член на Академията на технологичните науки РСФСР, член на American Association for Science and Technology USA. Носител на „Кристален глобус“ ISPO, „Златен медал“ на WIPO, президент на Латвийската асоциация на биониците, протезистите и Прочети повече …

Устав

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОТЕЗИСТИ, ОРТЕЗИСТИ И ОРТОПЕДИСТИ България, гр. Горна Оряховица, ул. „Черни връх“ №2 Цели, задачи, методи и средства за тяхното постигане Българска асоциация на протезисти, ортезисти и ортопедисти (по-нататък в текста асоциация) е интердисциплинарно сдружение с нестопанска цел, която обединява специалисти на всички Прочети повече …