Заявление за членство физическо лице

Ако сте физическо лице, желаещо да се присъедини към Българската асоциация на протезистите, ортезистите и ортопедистите можете да попълните следното е-заявление.

Или да изпратите свое заявление на адрес:

ул. Черни Връх №2
гр. Горна Оряховица 5100
България

Или на Email адрес:

abpoo2017go@gmail.com
abpoo@abv.bg

Наши данни:

Българска асоциация на протезисти, ортезисти и ортопедисти
Бустат: 177 206 793
Адрес: гр. Горна Оряховица 5100, ул. Черни Връх №2, / ПК 5100
Email: abpoo@abv.bg
Тел.:0988981526
Председател: Евгени Петков Дюкенджиев
Банка: ДСК – АД
IBAN: BG86STSA93001528038960