Бойко Борисов

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОТЕЗИСТИТЕ, ОРТЕЗИСТИТЕ И ОРТОПЕДИСТИТЕ. 5100 Горна Оряховица, Ул „Черни връх“ №2, e-mail: abpoo@abv.bg; Тел. 0988981526; Изх.№4/12.03.2018 До: г-н Бойко Борисов Министър председател на Република България ОТВОРЕНО ПИСМО от името на БАПОО, стотици хиляди хора с увреждания, получаващи помощи за изработка, покупка и Прочети повече …

Вестник

Вестник на руските протезисти и ортопедисти   Протезиране на горните и долните крайници №1 (63) 2017 Физиотерапия и ортопедия №2 (62) 2016   Ортопедическо осигуряване при неврологични заболявания №1 (61) 2016  

ISPO

International Society for Prosthetics and Orthotics   ISPO е глобална мултидисциплинарна неправителствена организация. Тя има за цел да подобри качеството на живот на хората, които използват протезни, ортезни, двигателни и помощни средства. Като такава ISPO осигурява ефективна платформа за обмен и общуване по всички аспекти на Прочети повече …