Наредба за условията и реда

ЗАПОВЕД № РД-01-189 от 9 март 2018 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 35г, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания утвърждавам Списък на медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, Прочети повече …

Закон за интеграция на хората с увреждания

Пълния вариант на „Закон за интеграция на хората с увреждания“ можете да изтеглите от  Общи приложения на „Закон за интеграция на хората с увреждания“ Чл. 1. Този зaкон урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания. Чл. 2. Този закон има за цел Прочети повече …

Лимити за ПТС

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 44, ал. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания определям пределни размери Прочети повече …